web analytics

ติดต่อเรา

 

PDR

ร่วมกันสร้างสรรค์ งานวิจัยด้านโรคปรสิต เพื่อชีวิตที่ดีของชาวประชา

ที่อยู่

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต ห้อง F 9408 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

เบอร์โทร 0-4422-3986

facebook: https://www.facebook.com/PDRCSUT