หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้